Dom Pomocy Społecznej w Jedlance serwis informacyjny
STRONA GŁÓWNA
 • Dane adresowe
 • Charakterystyka Domu
 • Dni i godziny otwarcia
 • Struktura organizacyjna
 • Regulamin DPS
 • Statut DPS
 • Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
 • Koordynator do spraw dostępności
 • Regulamin ZFŚS
 • PROJEKTY
 • Szansa dla Ciebie - 2022
 • Projekty ze środków województwa mazowieckiego
 • UE projekty onfrastukturalne 2007-2013/2014-2020
 • Projekty ze środków budżetu państwa i państwowe fundusze celowe
 • GOSPODARKA FINANSOWA
 • Mienie jednostki
 • Informacje / Ogłoszenia
 • Sprawozdania
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE
 • Ogłoszenia o naborze
 • Wyniki konkursów
 • REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
 • Rejestry / Ewidencje / Archiwa
 • PORADNIK INTERESANTA
 • Wykaz pracowników uprawnionych do załatwiania spraw
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Plan zamówień na 2024 rok
 • Plan zamówień na 2023 rok
 • Zamówienia zgodne z ustawą na przekierowanie na platformę zakupową
 • Zamówienia do 130000 złotych bez przekierowania
 • Plan zamówień na 2022 rok
 • Zamówienia publiczne do 2022 roku
 • SERWIS
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  ZAMóWIENIA DO 130000 ZłOTYCH BEZ PRZEKIEROWANIA

    Odbiór i transport odpadów stałych oraz czynsz i eksploatacja pojemników

  Odbiór i transport odpadów stałych oraz czynsz i eksploatacja pojemników

  Ofertę należy złożyć na adres  e-maila:   kontakt@jedlankadps.pl

  Terminie składania ofert do 24.06.2024 r do godz. 11:00              

  Otwarcie ofert: 24.06.2024 r. godz. 11:11 


  Lista załączników
  1. Klauzula RODO
  2. Zapytanie cenowe
  3. Załącznik 1
  4. Załącznik 2
  5. Załącznik 3
  6. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  7. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2024-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odbiór i transport odpadów stałych oraz czynsz i eksploatacja pojemników

  Odbiór i transport odpadów stałych oraz czynsz i eksploatacja pojemników

  1.    Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

   Ofertę należy złożyć na adres  e-maila:   kontakt@jedlankadps.pl

  w terminie składania do 14.06.2024 r do godz. 11:00                otwarcie ofert: 14.06.2024 r. godz. 11:11 


  Lista załączników
  1. Zapytanie cenowe
  2. Załącznik 1
  3. Załącznik 2
  4. Załącznik 3
  5. Klauzula RODO
  6. INFORMACJA O UNIEWŻNIENIU
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2024-06-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej i środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance w II kwartale 2024 r.

  Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej i środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance
  w  II kwartale 2024 r.

  1. termin składania i otwarcia ofert

  Ofertę należy złożyć do 19.04.2024 roku do godz. 1100           Otwarcie ofert: 19.04.2024 roku o godz. 1111
  na adres e-mail  kontakt@jedlankadps.pl lub złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego – sekretariat
  Domu Pomocy Społecznej  w Jedlance, Jedlanka  ul. Kasztanowa 29, 26 – 660  Jedlińsk


  Lista załączników
  1. Załącznik 3
  2. Klauzula RODO
  3. Zapytanie cenowe
  4. Załącznik 2
  5. Załącznik 1
  6. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  7. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2024-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na 2024r.

  ZAPYTANIE CENOWE

  Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na 2024r

  Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

  1.  Ofertę należy złożyć do 18.04.2024 roku do godz. 1100  

  2.  Otwarcie ofert: 18.04.2024 roku o godz. 1111


  Lista załączników
  1. Zapytanie cenowe
  2. Załącznik 2
  3. Załącznik 1
  4. Załącznik 3
  5. KLAUZULA
  6. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  7. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2024-04-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zakup i dostawa farb i materiałów malarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na 2024r.

  ZAPYTANIE   CENOWE

  ,, Zakup i dostawa farb i materiałów malarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance
  na 2024r. „

  1.1.Ofertę należy złożyć do 15.03.2024 roku do godz. 1100  

  1.2. Otwarcie ofert: 15.03.2024 roku o godz. 1111


  Lista załączników
  1. Zapytanie cenowe
  2. Załącznik 1
  3. Załącznik 2
  4. Załącznik 3
  5. RODO
  6. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  7. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2024-03-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ,, Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej i środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance w I kwartale 2024 r.”

  ,, Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej i środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance
  w  I kwartale 2024 r.”

  Ofertę należy złożyć do 09.02.2024 roku do godz. 1000  


  Lista załączników
  1. Zapytanie cenowe
  2. Załącznik 1
  3. Załącznik 2
  4. Załącznik 3
  5. RODO
  6. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  7. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2024-02-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ PIELUCHO-MAJTEK ORAZ WKŁADÓW ANATOMICZNYCH w celu realizacji zleceń dla mieszkańców Domu Pomocy Społeczne

  Ofertę należy złożyć do 25.01.2024 roku do godz. 0900. Otwarcie ofert 25.01.2024 godz. 0910

  SUKCESYWNĄ   DOSTAWĘ   PIELUCHO-MAJTEK   ORAZ   WKŁADÓW   ANATOMICZNYCH w   celu   realizacji   zleceń   dla   mieszkańców   Domu   Pomocy   Społecznej   w   Jedlance   w   okresie   od   dnia zawarcia umowy   do 31.12.2024 r.


  Lista załączników
  1. Zapytanie cenowe
  2. Załącznik 1
  3. Załącznik 2
  4. Załącznik 3
  5. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  6. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2024-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym , których pochowanie zleca Dom Pomocy Społecznej w Jedlance.

  Świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym , których
  pochowanie zleca  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance.

  Ofertę należy złożyć do 28.12.2023 roku do godz. 11:00       
  Otwarcie ofert: 28.12.2023 roku o godz. 11:11


  Lista załączników
  1. Zapytanie cenowe
  2. Załącznik 1
  3. Załącznik 2
  4. Załącznik 3
  5. Klauzula RODO
  6. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  7. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2023-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    „ Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dostosowania budynku mieszkalnego Oddziału nr 1 Domu Pomocy Społecznej w Jedlance do przepisów p

  „ Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej  dostosowania budynku mieszkalnego Oddziału nr 1 Domu Pomocy Społecznej  w Jedlance do przepisów przeciwpożarowych ” wraz z wszystkimi uzgodnieniami.             

  1. Termin składania i otwarcia ofert.

  Ofertę należy złożyć do 03.11.2023 roku do godz. 1100           Otwarcie ofert: 03.11.2023 roku o godz. 1111


  Lista załączników
  1. Zapytanie
  2. Załącznik 1
  3. Załącznik 2
  4. Załącznik 3
  5. RODO
  6. Decyzja
  7. opinia 1
  8. opinia 2
  9. Inwentaryzacja
  10. Zapytanie cenowe
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2023-10-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup i dostawa farb i materiałów malarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na 2023r.

  ,, Zakup i dostawa farb i materiałów malarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na 2023r. „  

  1.  Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

  Ofertę należy złożyć do 20.03.2023 roku do godz. 1100  

   Otwarcie ofert: 20.03.2023 roku o godz. 1111

                                         


  Lista załączników
  1. Zaproszenie 2023
  2. Oświadczenie
  3. Projekt Umowy
  4. Klauzula
  5. Formularz Ofertowy
  6. Unieważnienie
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2023-03-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ,, Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na 2023r. „

  ,, Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Domu Pomocy Społecznej  w Jedlance na 2023r. „

  1.1. Ofertę należy złożyć do 28.02.2023 roku do godz. 1100  

  1.2. Otwarcie ofert: 28.02.2023 roku o godz. 1111


  Lista załączników
  1. Formularz Ofertowy
  2. Projekt Umowy
  3. Klauzula
  4. Oświadczenie
  5. Zaproszenie2023
  6. Informacja z otwarcia ofert.
  7. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2023-02-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej i środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance w I kwartale 2023 r.

  1) Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej i środków czystości

       dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance w I kwartale 2023 r.

  1. 1.     Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

  1. Ofertę należy złożyć do 17.01.2023 roku do godz. 1100  

  2. Otwarcie ofert: 17.01.2023 roku o godz. 1111

  3. Ofertę - załącznik nr 1 do zapytania cenowego należy opatrzeć podpisem Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, następnie zeskanować i przesłać na adres e-mail : kontakt@jedlankadps.pl lub złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Domu Pomocy Społecznej  w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk.

   

  2) Informacja  z  otwarcia  ofert

  ” Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej i środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance w I kwartale 2023 r”

  3) Informacja o wyborze oferty  Lista załączników
  1. Zaproszenie 2023
  2. Formularz Ofertowy
  3. Oświadczenie
  4. Projekt Umowy
  5. Klauzula
  6. Informacja z otwarcia ofert.
  7. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2023-01-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej dla budynku oddziału nr 1 Domu Pomocy Społecznej

  Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej dla budynku   oddziału nr 1 Domu Pomocy Społecznej

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2022-10-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup transport rękawic jednorazowych dla DPS w Jedlance

  Przedmiotem zamówienia jest zakup  transport wniesienie rękawic jednorazowych ochronnych  w ilości 38 000 par

  Ofertę  należy złożyć na e-maila:   zamowienia@jedlankadps.pl  w terminie składania                 

  do   26 . 07 . 2022 r do godz. 11:00                       otwarcie ofert: 26 . 07 . 2022 r. godz. 11:11  


  Lista załączników
  1. Projekt Umowy
  2. Zaproszenie
  3. Formularz Ofertowy
  4. Informacja z otwarcia ofert.
  5. Informacja z otwarcia ofert dodatkowych
  6. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2022-07-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej i środków czystości dla DPS Jedlanka na 2022r.

  Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej i środków czystości

  dla Domu Pomocy Społecznej Jedlanka na 2022 r.


     Lista załączników
  1. Projekt Umowy
  2. Zaproszenie
  3. Formularz Ofertowy
  4. Informacja z otwarcia ofert.
  5. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2022-07-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPRASZAMY do złożenia oferty Na zadanie pn.: „ odbiór i transport odpadów stałych oraz czynsz i eksploatacja pojemników ”

  ZAPRASZAMY do złożenia oferty

  Na zadanie pn.: „ odbiór i transport odpadów stałych oraz czynsz i eksploatacja pojemników ”

  Ofertę należy złożyć na e-maila:   zamowienia@jedlankadps.pl  

  w terminie składania do 24.06.2022 r do godz. 11:00

  otwarcie ofert: 24.06.2022 r. godz. 11:11 


  Lista załączników
  1. Projekt Umowy
  2. Zaproszenie
  3. Zaproszenie 2022
  4. Formularz Ofertowy
  5. Informacja z otwarcia ofert.
  6. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2022-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na „ Remont łazienek w budynku Oddziału I w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance ”

  ZAPROSZENIE  DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  na „ Remont łazienek w budynku Oddziału I w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance ”     

   Miejsce i termin składania ofert:                                                                                                                                                          Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@jedlankadps.pl 

  do dnia 24.06.2022r. do godziny 11.00,  otwarcie ofert 24.06.2022r. o godzinie 11.11 


  Lista załączników
  1. Zaproszenie
  2. Formularz Ofertowy
  3. Projekt Umowy
  4. Rzut 1
  5. Przedmiar robót
  6. Kosztorys inewstorski
  7. Informacja z otwarcia ofert.
  8. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2022-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup i dostawa farb i materiałów malarskich dla Domu Pomocy Społecznej Jedlanka na 2022 r.

  1.  Zakup i dostawa farb i materiałów malarskich dla Domu Pomocy Społecznej Jedlanka na 2022 r.

  Ofertę należy złożyć na e-maila:   zamowienia@jedlankadps.pl  

  w terminie składania do 08.06.2022 r do godz. 11:00

  otwarcie ofert: 08.06.2022 r. godz. 11:11

  2.  Informacja z otwarcia ofert

  3. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie 2022
  2. Formularz Ofertowy
  3. Projekt Umowy
  4. Oświadczenie
  5. Informacja z otwarcia ofert
  6. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2022-06-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup i dostawa farb i materiałów malarskich dla Domu Pomocy Społecznej Jedlanka na 2022 r.

  1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA NA OFERTY

  Zakup i dostawa farb i materiałów malarskich dla Domu Pomocy Społecznej Jedlanka na 2022 r.

  Ofertę należy złożyć na e-maila:   zamowienia@jedlankadps.pl  

  w terminie składania do 31.05.2022 r do godz. 11:00

  otwarcie ofert: 31.05.2022 r. godz. 11:11

  2. Zawiadomienie o unieważnieniu.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie ll
  2. Formularz Ofertowy ll
  3. Projekt Umowy ll
  4. Oświadczenie
  5. Zawiadomienie
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2022-06-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup i dostawa farb i materiałów malarskich dla Domu Pomocy Społecznej Jedlanka na 2022 r.

  Zakup i dostawa farb i materiałów malarskich dla Domu Pomocy Społecznej Jedlanka na 2022 r.   

  Ofertę należy złożyć na e-maila:

  zamowienia@jedlankadps.pl  

  w terminie składania do 20.05.2022 r do godz. 11:00

  otwarcie ofert: 20.05.2022 r. godz. 11:11    


  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

  Zakup i dostawa farb i materiałów malarskich

  dla Domu Pomocy Społecznej Jedlanka na 2022 r.


  Lista załączników
  1. Formularz Ofertowy
  2. Zapytanie
  3. Projekt Umowy
  4. UNIEWAŻNIENIE
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2022-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Świadczenie usługi w zakresie dostawy energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej w Jedlance  Lista załączników
  1. Załącznik 1
  2. Formularz Ofertowy
  3. Projekt Umowy
  4. Zapytanie
  5. Informacja z otwarcia ofert
  6. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2022-04-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  ZAWIADOMIENIE O
  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA TUSZE TONERT


  Lista załączników
  1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2022-03-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert tusze i tonery


  Lista załączników
  1. Informacja z otwarcia ofert
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2022-03-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  INFORMACJA O WYBORZE
  OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2022-03-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  INFORMACJA O WYBORZE
  OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2022-03-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z otwarcia ofert

  Informacja
  z otwarcia ofert


  Lista załączników
  1. Informacja z otwarcia ofert
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2022-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla DPS Jedlanka na 2022r...

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

  na zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek - tonerów dla Domu Pomocy Społecznej Jedlanka na 2022 r.

  Ofertę należy złożyć na e-maila:

  zamowienia@jedlankadps.pl 

  w terminie składania do 08.03.2022 r do godz. 16:00

  otwarcie ofert: 08.03.2022 r. godz. 16:10


  Lista załączników
  1. Zaproszenie
  2. Opis przedmiotu zamówienia
  3. Projekt Umowy
  4. Formularz Ofertowy
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2022-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

  Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek - tonerów

  dla Domu Pomocy Społecznej Jedlanka na 2022 r.


  Lista załączników
  1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2022-02-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2022-02-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z otwarcia ofert

  Informacja
  z otwarcia ofert


  Lista załączników
  1. Informacja z otwarcia ofert
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2022-02-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej i środków czystości dla D P S Jedlanka na 2022r.

  Modyfikacja Zaproszenie do składania ofert oraz formularza ofertowego. 

  Zmiana terminu składania ofert na: 28.02.2022 r godz. 17:00

  Otwarcie dnia 28.02.2022 r. godz. 17:10 

   

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA NA OFERTY

  Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej i środków czystości
  dla Domu Pomocy Społecznej Jedlanka na 2022 r.

  Ofertę należy złożyć na e-maila:

  zamowienia@jedlankadps.pl

  w terminie składania do 24.02.2022 r do godz. 17:00

  otwarcie ofert: 24.02.2022 r. godz. 17:10


  Lista załączników
  1. Zaproszenie
  2. Projekt Umowy
  3. Formularz Ofertowy
  4. Modyfikacja Zaproszenie do składania ofert oraz formularza ofertowego. Zmiana terminu składania ofe
  5. Modyfikacja Formularz Ofertowy
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2022-02-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla D P S Jedlanka na 2022 r.

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA NA OFERTY

  Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Domu Pomocy Społecznej Jedlanka na 2022 r.

  Ofertę należy złożyć na e-maila:
  zamowienia@jedlankadps.pl
  w terminie składania do 24.02.2022 r do godz. 16:00
  otwarcie ofert: 24.02.2022 r. godz. 16:10


  Lista załączników
  1. Zaproszenie
  2. Projekt Umowy
  3. Formularz Ofertowy
  4. Formularz Ofertowy Modyfikacja
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2022-02-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawa art. biurowych dla D P S Jedlanka na 2022 r.

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA NA OFERTY

  Zakup i dostawa art. biurowych dla Domu Pomocy Społecznej Jedlanka na 2022 r.

  Ofertę należy złożyć na e-maila:

  zamowienia@jedlankadps.pl  

  w terminie składania do 17.02.2022 r do godz. 16:00

  otwarcie ofert: 17.02.2022 r. godz. 16:10

   


  Lista załączników
  1. Zaproszenie
  2. Projekt Umowy
  3. Formularz Ofertowy
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2022-02-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę pieluchomajtek

  Nr postępowania: DPS.A.271.1.2022
  Radom, dn. 28.01.2022r
  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA  OFERTY
  Zakup i dostawa pieluchomajtki i wkładki anatomiczne dla Domu Pomocy Społecznej Jedlanka na 2022 r.
  Zamawiający:
  Nazwa zamawiającego:
  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance
  Adres zamawiającego: Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk
  Województwo: mazowieckie
  Tel.: (48) 321 30 26
  REGON: 000294728
  Adres e
  mail: kontakt@jedlankadps.pl
  godziny urzędowania do poniedziałku do piątku od godz. 7.00
  15.00
  tel. : 48 3213026 fax : 48 321 30 26
  Komunikacja w
  postępowaniu
  Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem e-maila: kontakt@jedlankadps.pl
  Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@jedlankadps.pl
  2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenie do złożenia ofert Wniosek należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@jedlankadps.pl pl. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o
  2
  wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień Zaproszenia do złożenia oferty. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty.
  3. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji Zaproszenia do złożenia oferty, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@jedlankadps.plkontakt@jedlankadps.pl
  4. Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie „pdf", scan pdf
  5. Oznaczenie czasu odbioru danych stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
  6. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
  Wiesława Surma
  tel. 48 321 30 26
  email: kontakt@jedlankadps.pl
  7. Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.
  8. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się numerem referencyjnym postępowania określonym w Zaproszeniu do złożenia oferty.
  Przedmiot zamówienia:
  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pieluchomajtek i wkładek anatomiczne dla Domu Pomocy Społecznej Jedlanka na 2022 r, o n/w asortymencie:
  Lp.
  Nazwa artykułu
  Ilość sztuki
  1.
  Pieluchomajtki „Super SENI” rozmiar M
  10 350
  2.
  Pieluchomajtki „Super SENI” rozmiar L
  22 800
  3.
  Pieluchomajtki „Super SENI” rozmiar XL
  6 000
  4.
  Wkładki anatomiczne SENI LADY PLUS
  1 950
  3
  2
  2. DO. DODATKOWE DATKOWE INFORMACJEINFORMACJE: :
  1) Zamawiający potwierdzi pisemnie na fakturze/rachunku przyjęcie dostawy. Nie dopuszcza się pozostawiania towaru przez Wykonawcę osobom nieupoważnionym oraz przed siedzibą Zamawiającego.
  3. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego dostarczania zamówionych towarów.
  4. Wykonawca zobowiązuje się do dowozu towaru na swój koszt,
  5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy, rozładować go i wnieść do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w jego siedzibie.
  6. Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu (opakowania przystosowane do przewozu danego asortymentu) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczonego towaru.
  9. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego przedstawić dokument potwierdzający, że zamawiany towar jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz z wymaganiami opisanymi w Zaproszenia do złożenia oferty.
  10. Wykonawca winien posiadać wymagany atest na oferowane produkty, okazywany na każde żądanie Zamawiającego.
  11. Ilościowy i jakościowy odbiór towaru będzie dokonywany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w oparciu o złożone zamówienie.
  12. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu oraz ponosi z tego tytułu wszelkie skutki materialne i prawne.
  13. Nazwy własne podane w Zaproszeniu do złożenia oferty należy rozumieć jako preferowanego typu. Wykonawca może zaproponować produkty o innej nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej jakości.
  14. Za "równoważne" Zamawiający uzna produkty, które będą posiadać ten sam skład, gramaturę. W takim przypadku należy wpisać jaki produkt proponuje Wykonawca. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm i systemów odniesienia.
  3
  3. . ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNEROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE..
  1) W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
  2) Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem: spełnienia tych samych właściwości technicznych, przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania). Kod CPV:
  4
  NAZWA/Y I KOD/Y WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ: (CPV):
  Kod CPV:
  Termin wykonania zamówienia
  Termin wykonania zamówienia – 7 dni od podpisania umowy
  Wymagania stawiane Wykonawcom
  O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
  doświadczenie wykonawcy:
  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje)- w tym okresie, co najmniej 1 zadanie polegające na dostawie pieluchomajtek i wkładek anatomiczne na kwotę 50 000,00 zł brutto.
  Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
  1. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
  2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
  3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
  4. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
  5. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  5
  Kryterium oceny:
  1. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
  1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
  Lp.
  Kryterium
  Znaczenie
  1.
  C – cena brutto oferty
  60%
  2.
  T- termin dostawy
  40%
  Razem
  100%
  Łączna ocena punktowa (S) obliczona zostanie wg wzoru:
  S = C + T
  1) Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą.
  2) Oferty oceniane będą punktowo.
  3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
  4) W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poszczególne kryteria według następujących zasad:
  2. Kryterium - cena brutto oferty.
  Cena brutto oferty określona w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto oferty zgodnie z formularzem ofertowym, otrzyma maksymalną liczbę punktów za to kryterium, tj. 60 punktów.
  Pozostałym Wykonawcom punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
  Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:
  Cn
  6
  PC = ------- x 60 pkt, 1pkt = 1%
  Cb
  gdzie,
  PC - ilość punktów za kryterium cena,
  Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
  Cb – cena oferty badanej.
  3. Kryterium – okres gwarancji jakości i rękojmi na cały zakres zamówienia.
  Gwarancja zostanie udzielona na rzecz finalnego odbiorcy produktu tj. Zamawiającego i potwierdzona pisemnie, ze wskazaniem nazwy realizowanej inwestycji.
  Zamawiający w tym kryterium przydzieli punktację według poniższego wzoru:
  Lp.
  Termin dostawy zamówienia
  Ilość punktów
  1.
  7 dni i mniej
  40
  2.
  14 dni
  30
  2.
  21 dni
  20
  3.
  28 dni
  10
  4.
  29 i więcej
  0
  1 pkt = 1%
  UWAGA I:
  Zamawiający dokona poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny w ten sposób, że jeżeli cena (na druku oferty) podana liczbą nie będzie odpowiadać cenie podanej słownie, przyjmie za prawidłową cenę podaną słownie.
  Przy poprawianiu oczywistej omyłki rachunkowej Zamawiający będzie stosował się w szczególności do następujących zasad:
  - przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: jeżeli obliczona wartość brutto nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej (za 1 szt. ) oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową (za sz.)
  - w przypadku sumowania cen za poszczególne pozycje zamówienia: jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za poszczególne pozycje zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za poszczególne pozycje zamówienia.
  7
  UWAGA II:
  Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
  Sposób kalkulacji ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające zarówno z opisu przedmiotu zamówienia oraz uwzględniające inne nie ujęte elementy, a konieczne dla osiągnięcia zamierzonego celu np. koszty dostawy. Jeżeli przy obliczeniu ceny Wykonawca pominie lub nie doszacuje zakresu, którego wykonanie jest niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostanie on dodatkowo opłacony po jego wykonaniu. Miejsce i forma składania oferty
  Ofertę należy złożyć na stronie prowadzonego postępowania:
  kontakt@jedlankadps.pl
  w terminie składania do 03.02.2022 r do godz. 13:00
  otwarcie 03.02.2022 r. godz. 13:10 Sposób przygotowania oferty Sposób przygotowania oferty
  Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie elektronicznej pod rygorem nieważności za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@jedlankadps.pl Termin związania ofertą:
  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 02.03.2022 r.
  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  Załączniki do zapytania ofertowego
  Załącznik nr 1 Formularz oferty
  Załącznik nr 2 Projekt Umowy
  DYREKTOR
  Mariola Berus
  Mariola Berus
  8


  Lista załączników
  1. Załącznik nr 1
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2022-01-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                                                        Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                Jedlanka 10                                                                                          26 – 660 Jedlińsk                                                                                             e-mail: kontakt@jedlankadps.pl      NIP:9482604208                                                                                 tel/fax48 321-30-26           

  Znak sprawy: DPS.A.271.01.2022                                                                                    Jedlanka, dnia 27.01.2022 r.

   

  ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Wykonanie prac związanych z dostosowaniem budynku Oddziału  II Domu Pomocy Społecznej w Jedlance do wymagań ochrony przeciwpożarowej ”,                     w postępowaniu o zamówienie publiczne, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, do której nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.. Dz.U.  z 2019 poz.2019 z póź.zm.)  

  1. Zamawiający  zawiadamia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty – jako najkorzystniejszą, w oparciu           o przyjęte kryteria oceny ofert: cena ( 100 % ) jest oferta złożona przez Wykonawcę:  

  POL-POŻ  ZABEZPIECZENIA  PRZECIWPOŻAROWE  KOŁTON  SP. J.  UL.  TARTACZNA  10 A,   26-600  RADOM  za cenę  39 975,00 zł                                                                                               

  2. Uzasadnienie  wyboru  oferty :  w/w Zaproszone Firmy nie przystąpiły do w/w zadania i nie przedstawiły oferty. Oferta wpłynęła jako jedyna. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału określone w postępowaniu przez Zamawiającego, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert: cena (100 %) 

  3. Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postepowaniu oferty, wraz z punktacją przyznaną ofertom w przyjętym  postepowaniu kryterium oceny ofert – cena ( 100 % ) 

   

  NUMER OFERTY

  FIRMA   ( NAZWA )   LUB   NAZWISKO   ORAZ ADRES   WYKONAWCY

  CENA  BRUTTO   W  ZŁOTYCH

  LICZBA   PUNKTÓW               W KTYTERIUM  –  CENY ZGODNIE  Z  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  1

  POL-POŻ  ZABEZPIECZENIA  PRZECIWPOŻAROWE  KOŁTON  SP. J.              UL.  TARTACZNA  10 A,   26-600  RADOM

  39 975,00

  100,00 pkt.

   

  Dyrektor DPS w Jedlance


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2022-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26 – 660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  NIP:9482604208                                            tel/fax48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.01.2022                                                                   Jedlanka, dnia 24.01.2022 r.

   

  INFORMACJA   Z   OTWARCIA   OFERT

  1. Przedmiot zamówienia :                                                         

  Przedmiotem zamówienia pn. „Wykonanie prac związanych z dostosowaniem budynku Oddziału  II Domu Pomocy Społecznej w Jedlance do wymagań ochrony przeciwpożarowej ”, w postępowaniu zamówienie publiczne, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130000 złotych, do której nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.. Dz.U. z 2019 poz.2019 z póź.zm.) 

  1. Miejsce i termin otwarcia ofert:                                                                                                                 Otwarcie ofert odbyło się w  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance,  Jedlanka 10,  26-660 Jedlińsk w dniu 24.01.2022
  2. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert: 

  NUMER OFERTY

  FIRMA   ( NAZWA )   LUB   NAZWISKO   ORAZ ADRES   WYKONAWCY

  CENA                BRUTTO W                ZŁOTYCH

   

  1

   

  POL-POŻ ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE KOŁTON SP. J. UL. TARTACZNA 10A,   26-600  RADOM

   

  39 975,00

   

   

   Dyrektor  DPS w Jedlance

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2022-01-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie prac związanych z dostosowaniem budynku Oddziału II D P S w Jedlance do wymagań ochrony przeciwpożarowej”

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka  10

  26–660 Jedlińsk

  e-mail:kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy: DPS.A.271.01.2022                                                                                       Jedlanka, dnia14.01.2022r.

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE              

  w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej               kwoty 130 000 zł, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019                                     Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2021r. poz. 1129 z późn. zm.)

   

   I. Opis przedmiotu zamówienia.

  1. Przedmiotem zamówienia jest:                                                                                                        

  „Wykonanie prac związanych z dostosowaniem budynku Oddziału  II Domu Pomocy Społecznej w Jedlance do wymagań ochrony przeciwpożarowej” 

  2. Szczegółowy zakres prac

  • wymiana 2 sztuk drzwi p/pożarowych na klatce schodowej na drzwi o klasie odporności ogniowej co najmniej EIS 30
  • montaż uszczelek dymoszczelnych w drzwiach 7 sztuk,
  • wykonanie instalacji elektrycznej wraz z centralą zamknięć ogniowych sterującej elektro-trzymaczami  w drzwiach 7 sztuk i połączenie z centralą SSP                                   
  • wymiana okna i napędu w istniejącym urządzeniu do usuwania dymu
  • wymiana zwykłej klapy wyjściowej na strych z klatki schodowej, na klapę wyjściową o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30,
  • wymiana okna przy głównych drzwiach wyjściowych  na okno o klasie odporności ogniowej EI 30.   

  II. Termin wykonania zamówienia.                                                                                                                  

  Termin wykonania zamówienia – do 60 dni od daty podpisania umowy.                                                                   Warunki płatności: Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót . Płatność przelewem do 21 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz  z podpisanym przez obie strony protokołem końcowym odbioru.                                                                                                                                         

  III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.                                                                                                                                                                         

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:                                  1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;                                                                                                                                     1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;                                                                                                                             1.3. Dysponowania potencjałem technicznym;                                                                                                           1.4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;                                                                                                 

  1.5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.                                                                                                                                     2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:                                                                    Zamawiający oceni spełnienie tych warunków w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do zapytania ofertowego wzór oświadczenia. Ocena spełniania warunków dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem odrzucenia oferty będzie brak wymaganego oświadczenia.

   3. Wizja lokalna.

  Zamawiający wymaga odbycie wizji lokalnej przez wykonawcę oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.                                                                                                                                                          

  IV. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.                                                                         

  1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,                                                                               2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.                                                                      

  V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

  1. Kontakt: Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać od osoby uprawnionej do kontaktów z wykonawcami: Wojciech Wójcik tel.  48 32-13-026  Poniedziałek - Piątek, godz. 08.00 – 14.00.                                                                                                                                                               2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie drogą elektroniczną, z tym że oferta i załączniki do niej pod rygorem odrzucenia powinny zostać złożone  w formie pisemnej.                                                                                                                                                                         

  VI. Termin związania ofertą.                                                                                                                                        

  1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.                                                       2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.                                                                                                                                                                               3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.                                          4. Miejsce i termin składania ofert:                                                                                                                                  Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl lub w siedzibie DPS  Jedlanka, pocztą tradycyjną na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk do dnia 21.01.2022r. Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5.Uwagi końcowe:                                                                                                                                            

  -Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.                          -Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.                                                                                                                                                                                                                                                                   6.Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku             o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2020 roku poz.1666) nie wyraża zgody na wysyłanie                i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                                                                     7.Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku               o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.                                                                                                                                                                                          8.Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym              „Białą listą podatników”                                                                                                                                                                                                                                                                  

  VII. Opis sposobu obliczenia ceny.                                                                                                                              

  1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.                                               2. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.                                                                                          3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową.                                         4. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.                                                                                                                                 

  VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.                                                                                               

  1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie wartości jako kryterium oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):  Cena oferty - 100 % (max 100 pkt)                                           2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, nie powodujące istotnych zmian treści ofert, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

  IX. Warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

  1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na cały zakres zamówienia.

  2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia przez wskazany przez siebie okres, stanowiący kryterium oceny ofert. Okres gwarancji liczony będzie od dnia dokonania odbioru końcowego.

  3. Okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia będzie równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na cały przedmiot zamówienia.                                                                              4. W okresie rękojmi i gwarancji koszty związane z wszelkimi naprawami oraz usuwaniem usterek ponosić będzie Wykonawca.                                                                                                                                                                               

  X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego.                                                                                            

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający równocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:                                                                                                                                                               1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty,  a także punktację przyznaną ofertom;                                                                                                                                                                          2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;                                2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa pkt 1, na stronie internetowej.                                                                                                                                                                    3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego niezwłocznie po przekazaniu                          i zamieszczeniu informacji, o której mowa w pkt 1.                                                                                                              4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.                                                                                                                                                                                  

  XI. Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.                                                                                                                         

  XII.W sprawach nie uregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym obowiązują przepisy zawarte                    w kodeksie cywilnym.                                                                                                                             

  Ochrona Danych Osobowych                                                                                                                                                                                              

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem: Jedlanka 10,  26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026, e-mail : kontakt@jedlankadps.pl                                                                                                                        2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com                                                                 3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania                                         w związku z zapytaniem ofertowym i jego realizacji.                                                                                                                             4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.                                                                                                                               5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.                                                                                                                    6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych                          w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                                                                                                                                                 7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.                                                                                8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy                  z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

  Załączniki do zapytania ofertowego.                                                                                                                       

  1. Formularz ofertowy nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Wzór umowy  nr 2

         3. Decyzja nr 71/2021 P I N B w Radomiu                                                                                                                                  

         4. Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej.                                                     

         5. Rzuty poszczególnych kondygnacji.                                                                                                                      

  Sposoby uzyskania zapytania ofertowego.                                                                                             

  Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej: www.jedlankadps.pl


  Lista załączników
  1. Zapytanie.
  2. Formularz Ofertowy
  3. Projekt Umowy
  4. Decyzja
  5. Ekspertyza
  6. Rzut 1
  7. Rzut 2
  8. Rzut 3
  9. Rzut 4
  10. Statut DPS
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2022-01-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra