Dom Pomocy Społecznej w Jedlance serwis informacyjny
STRONA GŁÓWNA
 • Dane adresowe
 • Charakterystyka Domu
 • Dni i godziny otwarcia
 • Struktura organizacyjna
 • Regulamin DPS
 • Statut DPS
 • Regulamin ZFŚS
 • Koordynator do spraw dostępności
 • PROJEKTY
 • Szansa dla Ciebie - 2022
 • GOSPODARKA FINANSOWA
 • Mienie jednostki
 • Informacje / Ogłoszenia
 • Sprawozdania
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE
 • Ogłoszenia o naborze
 • Wyniki konkursów
 • REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
 • Rejestry / Ewidencje / Archiwa
 • PORADNIK INTERESANTA
 • Wykaz pracowników uprawnionych do załatwiania spraw
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Plan zamówień na 2022 rok
 • Zamówienia do 130000 złotych bez przekierowania
 • Zamówienia zgodne z ustawą na przekierowanie na platformę zakupową
 • Zamówienia publiczne do 2022 roku
 • SERWIS
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  PORADNIK INTERESANTA   \  SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAłATWIANIA SPRAW

    Sposób załatwiania spraw

  1. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

  2. Kierownicy działów, pracownicy na stanowiskach samodzielnych oraz inni upoważnieni pracownicy przyjmują interesantów każdego dnia roboczego w godz. 8.00 - 15.00.

  3. Skargi i wnioski wpływające  w formie pisemnej, telegraficznej lub wniesione ustnie do protokołu są ewidencjonowane w rejestrze skarg i wniosków.

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2015-05-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra