Dom Pomocy Społecznej w Jedlance serwis informacyjny
STRONA GŁÓWNA
 • Dane adresowe
 • Charakterystyka Domu
 • Dni i godziny otwarcia
 • Struktura organizacyjna
 • Regulamin DPS
 • Statut DPS
 • Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
 • Koordynator do spraw dostępności
 • Regulamin ZFŚS
 • PROJEKTY
 • Szansa dla Ciebie - 2022
 • Projekty ze środków województwa mazowieckiego
 • UE projekty onfrastukturalne 2007-2013/2014-2020
 • Projekty ze środków budżetu państwa i państwowe fundusze celowe
 • GOSPODARKA FINANSOWA
 • Mienie jednostki
 • Informacje / Ogłoszenia
 • Sprawozdania
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE
 • Ogłoszenia o naborze
 • Wyniki konkursów
 • REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
 • Rejestry / Ewidencje / Archiwa
 • PORADNIK INTERESANTA
 • Wykaz pracowników uprawnionych do załatwiania spraw
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Plan zamówień na 2024 rok
 • Plan zamówień na 2023 rok
 • Zamówienia zgodne z ustawą na przekierowanie na platformę zakupową
 • Zamówienia do 130000 złotych bez przekierowania
 • Plan zamówień na 2022 rok
 • Zamówienia publiczne do 2022 roku
 • SERWIS
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  STRONA GŁÓWNA   \  KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTęPNOśCI

    Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

  Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

  Informujemy, że Dyrektor DPS Jedlanka wyznaczył koordynatora ds. dostępności. Funkcję tą pełni Pan Wojciech Wójcik.

  Podstawa prawna wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla DPS Jedlanka było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  Zadania koordynatora ds. dostępności

  Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

  •    wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez DPS Jedlanka
  •    przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez DPS Jedlanka
  •    monitorowanie działalności jednostki w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  Dane kontaktowe:
  Koordynator ds. dostępności – e-mail: administracja@jedlankadps.pl, tel. 483213026 w. 26

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2023-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra