Dom Pomocy Społecznej w Jedlance serwis informacyjny
STRONA GŁÓWNA
 • Dane adresowe
 • Charakterystyka Domu
 • Dni i godziny otwarcia
 • Struktura organizacyjna
 • Regulamin DPS
 • Statut DPS
 • Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
 • Koordynator do spraw dostępności
 • Regulamin ZFŚS
 • PROJEKTY
 • Szansa dla Ciebie - 2022
 • Projekty ze środków województwa mazowieckiego
 • UE projekty onfrastukturalne 2007-2013/2014-2020
 • Projekty ze środków budżetu państwa i państwowe fundusze celowe
 • GOSPODARKA FINANSOWA
 • Mienie jednostki
 • Informacje / Ogłoszenia
 • Sprawozdania
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE
 • Ogłoszenia o naborze
 • Wyniki konkursów
 • REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
 • Rejestry / Ewidencje / Archiwa
 • PORADNIK INTERESANTA
 • Wykaz pracowników uprawnionych do załatwiania spraw
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Plan zamówień na 2024 rok
 • Plan zamówień na 2023 rok
 • Zamówienia zgodne z ustawą na przekierowanie na platformę zakupową
 • Zamówienia do 130000 złotych bez przekierowania
 • Plan zamówień na 2022 rok
 • Zamówienia publiczne do 2022 roku
 • SERWIS
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  GOSPODARKA FINANSOWA   \  MIENIE JEDNOSTKI

    Ogłoszenie o II aukcji na sprzedaż środków trwałych i pozostałych środków trwałych

  Jedlanka  08.12.2010r.

   

  OGŁOSZENIE  0 II AUKCJI

  na sprzedaż środków trwałych i pozostałych środków trwałych.

  1. 1.      Nazwa i siedziba jednostki

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance  

  26 – 660  Jedlińsk

  Jedlanka  10

  1. 2.      Miejsce  i termin przeprowadzenia aukcji:

  Budynek  administracyjny Domu  Pomocy Społecznej  w  Jedlance. Aukcja  zostanie przeprowadzona  w dniu 22.12.2010r godz. 10 00.

  1. 3.      Miejsce i termin, w którym można obejrzeć  środki trwałe i pozostałe środki trwałe.

  Plac  przed  garażami DPS w Jedlance , środki trwałe i pozostałe środki trwałe można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 -14 00 Osoba upoważniona do kontaktów:  Witold  Stasiołek   tel.  48   321-30-26 .

  1. 4.       Opis  przedmiotu  aukcji

  Środki   trwałe.

   

  L.p.

  Nazwa  środka

  Typ-model

  Rok produkcji

  Ilość

  Cena  wywoławcza (zł)

  Wysokość  wadium

  1.

  Ciągnik kołowy rolniczy Ursus z kabiną 

  C- 355

  1974

  1

  4.200,00

  400,00

   

                  Pozostałe  środki  trwałe.

  Lp.

  Nazwa  środka

  Typ- model

  Rok produkcji

  Ilość

  Cena wywoławcza(zł)

  Wysokość  wadium

  1.

  Sadzarka do ziemniaków dwurzędowa

  S - 327

  1991

  1

  450,00

  45,00

  2.

  Obsypnik  ciągnik.

  441/1

  1991

  1

  250,00

  25,00

  3

  Kopaczka ciągnik. do ziemniaków

  Z-608/1

  1975

  1

  350,00

  35,00

  4.

  Pług  ciągnikowy dwuskibowy

  U-021/1

  1980

  1

  250,00

  25,00

  5.

  Pług ciągnikowy dwuskibowy

  U-021/0

  1975

  1

  200,00

  20,00

  6.

  Brony trzypolowe

  U-212/2

  1982

  1

  175,00

  20,00

  7

  Agregat  sprężarkowy

  AJS23R40

  1980

  1

  190,00

  20,00

   

       5  .Wysokość  wadium oraz forma, termin i miejsce wniesienia:

  Warunkiem  przystąpienia  do  aukcji  jest wniesienie wadium , do kasy Domu w dniu 22.12.2010r w godz.  830 -930 . Wadium  wnosi się wyłącznie w pieniądzu. Oferenci , którzy nie nabędą środków trwałych podczas aukcji , niezwłocznie otrzymają zwrot wadium. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

   -   wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy.

  6.    Postąpienie w aukcji wynosi  1% wartości środka .

   7. Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.

  8.  Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia niezwłocznie , bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, jednak nie dłuższym niż  7 dni.

  9.    Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wniesieniu zapłaty.

  10. Organizator aukcji zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez  podania przyczyn.

   

   

   

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2010-12-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o aukccji na sprzedaż środków trwałych i pozostałych środków trwałych

  OGŁOSZENIE  0  AUKCJI

  na sprzedaż środków trwałych i pozostałych środków trwałych.

  1.      Nazwa i siedziba jednostki

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance  

  26 – 660  Jedlińsk

  Jedlanka  10

  2.      Miejsce  i termin przeprowadzenia aukcji:

  Budynek  administracyjny Domu  Pomocy Społecznej  w  Jedlance. Aukcja  zostanie przeprowadzona  w dniu 06.12.2010r godz. 10 00.

  3.      Miejsce i termin, w którym można obejrzeć  środki trwałe i pozostałe środki trwałe.

  Plac  przed  garażami DPS w Jedlance , środki trwałe i pozostałe środki trwałe można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 -14 00 Osoba upoważniona do kontaktów:  Witold  Stasiołek   tel.  48   321-30-26 .

  4.       Opis  przedmiotu  aukcji.

   

  Środki   trwałe.

   

  L.p.

  Nazwa  środka 

  Typ-model

  Rok produkcji

  Ilość

  Cena  wywoławcza (zł)

  Wysokość  wadium

  1.

  Ciągnik kołowy rolniczy Ursus z kabiną 

  C- 355

  1974

  1

  8.400,00

  800,00

  2.

  Kosiarka  rotacyjna

  Z-105/1

  1992

  1

  1.300,00

  130,00

   

   

  Pozostałe  środki  trwałe.

   

  Lp.

  Nazwa  środka

  Typ- model

  Rok produkcji

  Ilość

  Cena wywoławcza(zł)

  Wysokość  wadium

  1.

  Przyczepa wywrotka

  D- 47B

  1980

  1

  1.300,00

  130,00

  2.

  Sadzarka do ziemniaków dwurzędowa

  S-327

  1991

  1

  900,00

  90,00

  3.

  Obsypnik  ciągnik.

  441/1

  1991

  1

  500,00

  50,00

  4

  Kopaczka ciągnik. do ziemniaków

  Z-608/1

  1975

  1

  700,00

  70,00

  5.

  Pług  ciągnikowy dwuskibowy

  U-021/1

  1980

  1

  500,00

  50,00

  6.

  Pług ciągnikowy dwuskibowy

  U-021/0

  1975

  1

  400,00

  40,00

  7.

  Brony trzypolowe

  U-212/2

  1982

  1

  350,00

  35,00

  8

  Agregat  sprężarkowy

  AJS23R40

  1980

  1

  380,00

  35,00

   

       5  .Wysokość  wadium oraz forma, termin i miejsce wniesienia:

  Warunkiem  przystąpienia  do  aukcji  jest wniesienie wadium , do kasy Domu w dniu 06.12.2010r w godz.  830 -930 . Wadium  wnosi się wyłącznie w pieniądzu. Oferenci , którzy nie nabędą środków trwałych podczas aukcji , niezwłocznie otrzymają zwrot wadium. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

   -   wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy.

  6.    Postąpienie w aukcji wynosi  1% wartości środka .

   7. Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.

  8.  Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia niezwłocznie , bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, jednak nie dłuższym niż  7 dni.

  9.    Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wniesieniu zapłaty.

  10. Organizator aukcji zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez  podania przyczyn.

   

   

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2010-11-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o 2 aukcji

  Jedlanka  08.11.2010r.

   

  OGŁOSZENIE  0 II AUKCJI

  na sprzedaż samochodu marki ŻUK A 18 H  FS  LUBLIN, o  numerze  rejestracyjnym  WRA-45TP

  1. Nazwa i siedziba jednostki

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance  

  26 – 660  Jedlińsk

  Jedlanka  10

  1. Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji:

  Budynek  administracyjny Domu  Pomocy Społecznej  w  Jedlance. Aukcja  zostanie przeprowadzona  w dniu 22.11.2010r godz. 10 00.

  1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć  samochód marki  Żuk.

  Plac  przed  garażami DPS w Jedlance , samochód można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 -14 00 Osoba upoważniona do kontaktów:  Witold  Stasiołek   tel.  48   321-30-26 .

  1.  Opis  przedmiotu aukcji:

   

  Marka, typ, model                                 FSC  LUBLIN  Żuk  A  18  H

  Numer  rejestracyjny                             WRA  45TP

  Numer  fabryczny                                   SUL01811HT0581646

  Rok  produkcji                                          1996

  Pojazd  użytkowany  od                          29.05.1996r.

  Data  ważności  badania  techn.            15.05.2010r

  Wskazania  licznika                                 96105  km

  Całkowity  przebieg                                196105  km

  Masa  całkowita                                     2500  kg

  Rodzaj  pojazdu                                      mikrobus

  Silnik – zapłon, zasilanie                       iskrowy,gaźnikowe

  Układ – liczba  cylindrów                       R  -  4

  Oznaczenie  silnika                                 S 21

  Pojemność  skokowa/moc                    2120cm3  /  51,5  kW         

  Sposób  użytkowania  poj.                    Przewóz  osób

  Liczba  użytkowników                             1

   

  L.p.

  Nazwa  środka, typ, rok produkcji

  Ilość

  Cena  wywoławcza (zł)

  1.

  Samochód  FSC LUBLIN Żuk  A  18  H,  rok produkcji  1996

  1

   900

   

       5.Wysokośc  wadium oraz forma, termin i miejsce wniesienia:

  Warunkiem  przystąpienia  do  aukcji  jest wniesienie wadium w wysokości 50,-zł do kasy Domu w dniu 22.11.2010r w godz.  830 -930 Wadium  wnosi się wyłącznie w pieniądzu. Oferenci , którzy nie nabędą samochodu marki Żuk podczas aukcji , niezwłocznie otrzymają zwrot wadium. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

   -   wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy.

  6.  Postąpienie w aukcji wynosi  10 zł..

   7. Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.

  8.  Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia niezwłocznie , bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, jednak nie dłuższym niż  7 dni.

  9.   Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wniesieniu zapłaty.

  10.Organizator aukcji zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez  podania przyczyn.

   

   

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2010-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o aukcji

                                                                                                                     Jedlanka  05.10.2010r.

   

  OGŁOSZENIE  0  AUKCJI

  Sprzedaż samochodu marki ŻUK A 18 H  FS  LUBLIN, o  numerze  rejestracyjnym  WRA-45TP

  1. Nazwa i siedziba jednostki

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance  

  26 – 660  Jedlińsk

  Jedlanka  10

  1. Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji:

  Budynek  administracyjny Domu  Pomocy Społecznej  w  Jedlance. Aukcja  zostanie przeprowadzona  w dniu 21.10.2010r godz. 10 00.

  1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć  samochód marki  Żuk.

  Plac  przed  garażami DPS w Jedlance , samochód można oglądać od poniedziałku do piątku w godz 800 -14 00 Osoba upoważniona do kontaktów:  Witold  Stasiołek   tel.  48   321-30-26 .

  1.  Opis  przedmiotu aukcji:

   

  Marka, typ, model                                 FSC  LUBLIN  Żuk  A  18  H

  Numer  rejestracyjny                             WRA  45TP

  Numer  fabryczny                                   SUL01811HT0581646

  Rok  produkcji                                          1996

  Pojazd  użytkowany  od                          29.05.1996r.

  Data  ważności  badania  techn.            15.05.2010r

  Wskazania  licznika                                 96105  km

  Całkowity  przebieg                                196105  km

  Masa  całkowita                                     2500  kg

  Rodzaj  pojazdu                                      mikrobus

  Silnik – zapłon, zasilanie                       iskrowy,gaźnikowe

  Układ – liczba  cylindrów                       R  -  4

  Oznaczenie  silnika                                 S 21

  Pojemność  skokowa/moc                    2120cm3  /  51,5  kW         

  Sposób  użytkowania  poj.                    Przewóz  osób

  Liczba  użytkowników                             1

  Wyposażenie                                           Standard

  L.p.

  Nazwa  środka, typ, rok produkcji

  Ilość

  Cena  wywoławcza (zł)

  1.

  Samochód  FSC LUBLIN Żuk  A  18  H,  rok produkcji  1996

  1

  1 800

   

       5.Wysokośc  wadium oraz forma, termin i miejsce wniesienia:

  Warunkiem  przystąpienia  do  aukcji  jest wniesienie wadium w wysokości 100,- zł do kasy Domu w dniu 21.10.2010r w godz.  830 - 930 . Wadium  wnosi się wyłącznie w pieniądzu. Oferenci, którzy nie nabędą samochodu marki Żuk podczas aukcji , niezwłocznie otrzymają zwrot wadium. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

   -   wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy.

  6.  Postąpienie w aukcji wynosi  20 zł.

   7. Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.

  8.  Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży .

  9.   Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wniesieniu zapłaty.

  10.Organizator aukcji zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez  podania przyczyn.

   

   

   

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2010-10-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o zbędnym składniku majątku

   

  INFORMACJA 

  O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU  RUCHOMEGO

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, poz. 761) przedstawia informację o zbędnych składnikach majątku ruchomego.

  Komisja powołana przez Dyrektora DPS w Jedlance uznała za zbędny samochód marki FSC LUBLIN ŻUK A 18 H, rok produkcji 1996.

  Zgodnie z Uchwałą Nr 591/2010 Zarządu Powiatu w Radomiu z dnia 9 września 2010 roku w/w środek zostanie sprzedany.

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2010-09-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o zużytych składnikach majątku 2009tr.

  DPS w Jedlance informuje o zużytych składnikach majątku w 2009r.

   


  Lista załączników
  1. Informacja o zużytych składnikach majątku 2009
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2009-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra