Dom Pomocy Społecznej w Jedlance serwis informacyjny
STRONA GŁÓWNA
 • Dane adresowe
 • Charakterystyka Domu
 • Dni i godziny otwarcia
 • Struktura organizacyjna
 • Regulamin DPS
 • Statut DPS
 • GOSPODARKA FINANSOWA
 • Mienie jednostki
 • Informacje / Ogłoszenia
 • Sprawozdania
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Plan zamówień na 2022 rok
 • Zamówienia do 130000 złotych bez przekierowania
 • Zamówienia zgodne z ustawą na przekierowanie na platformę zakupową
 • Zamówienia publiczne do 2022 roku
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE
 • Ogłoszenia o naborze
 • Wyniki konkursów
 • REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
 • Rejestry / Ewidencje / Archiwa
 • PORADNIK INTERESANTA
 • Wykaz pracowników uprawnionych do załatwiania spraw
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • SERWIS
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2022-01-14 14:57:05 publikacja: Plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2022
  kategoria: Plan zamówień na 2022 rok
  Modyfikacja stopki publikacji

  2022-01-14 14:56:06 publikacja: Plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2022
  kategoria: Plan zamówień na 2022 rok
  Modyfikacja stopki publikacji

  2022-01-14 14:55:03 publikacja: Wykonanie prac związanych z dostosowaniem budynku Oddziału II D P S w Jedlance do wymagań ochrony przeciwpożarowej”
  kategoria: Zamówienia do 130000 złotych bez przekierowania
  Dodanie publikacji

  2022-01-14 14:51:23 publikacja: Plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2022
  kategoria: Plan zamówień na 2022 rok
  Dodanie publikacji

  2022-01-11 10:28:40 publikacja: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  kategoria: Zamówienia publiczne do 2022 roku
  Dodanie publikacji

  2022-01-05 20:19:49 publikacja: Wykaz pracowników
  kategoria: Wykaz pracowników uprawnionych do załatwiania spraw
  Modyfikacja treści publikacji

  2021-12-31 13:48:33 publikacja: Ogłoszenie
  kategoria: Informacje / Ogłoszenia
  Dodanie publikacji

  2021-12-31 13:45:58 publikacja: Ogłoszenie
  kategoria: Informacje / Ogłoszenia
  Dodanie publikacji

  2021-12-29 21:21:24 publikacja: Wykaz pracowników
  kategoria: Wykaz pracowników uprawnionych do załatwiania spraw
  Modyfikacja treści publikacji

  2021-12-29 21:20:40 publikacja: Wykaz pracowników
  kategoria: Wykaz pracowników uprawnionych do załatwiania spraw
  Modyfikacja treści publikacji

  2021-12-29 21:19:16 publikacja: WYKAZ PRACOWNIKÓW UPRAWNIONYCH DO ZAŁATWIANIA SPRAW
  kategoria: Wykaz pracowników uprawnionych do załatwiania spraw
  Modyfikacja stopki publikacji

  2021-12-29 21:18:17 publikacja: WYKAZ PRACOWNIKÓW UPRAWNIONYCH DO ZAŁATWIANIA SPRAW
  kategoria: Wykaz pracowników uprawnionych do załatwiania spraw
  Modyfikacja treści publikacji

  2021-12-23 14:57:47 publikacja: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pogrzebowych w 2022 roku
  kategoria: Zamówienia publiczne do 2022 roku
  Dodanie publikacji

  2021-12-23 13:59:53 publikacja: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  kategoria: Zamówienia publiczne do 2022 roku
  Dodanie publikacji

  2021-12-23 13:54:40 publikacja: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  kategoria: Zamówienia publiczne do 2022 roku
  Dodanie publikacji

  2021-12-15 15:36:06 publikacja: PRZEKIEROWANIE NA PLATFORMĘ eZAMAWIAJĄCY
  kategoria: Zamówienia zgodne z ustawą na przekierowanie na platformę zakupową
  Dodanie publikacji

  2021-12-15 11:40:46 publikacja: Aktualizacja planu zamówień
  kategoria: Plan zamówień na 2022 rok
  Dodanie publikacji

  2021-12-14 23:07:07 kategoria:Zamówienia publiczne do 2022 roku Modyfikacja kategorii

  2021-12-14 23:06:35 kategoria:Zamówienia publiczne do 2022 roku Modyfikacja kategorii

  2021-12-14 23:05:19 kategoria: Usunięcie kategorii

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29   |   30   |   31   |   32   |   33   |   34   |   35   |   36   |   37   |   38   |   39   |   40   |   41   |   42   |   43   |   44   |   45   |   46   |   47   |   48   |   49   |   50   |   51   |   52   |   53   |   54   |   55   |   56   |   57   |   58   |   59   |   60   |   61   |   62   |   63   |   64
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra