Dom Pomocy Społecznej w Jedlance serwis informacyjny
STRONA GŁÓWNA
 • Dane adresowe
 • Charakterystyka Domu
 • Dni i godziny otwarcia
 • Struktura organizacyjna
 • Regulamin DPS
 • Statut DPS
 • GOSPODARKA FINANSOWA
 • Mienie jednostki
 • Zamówienia publiczne
 • Informacje / Ogłoszenia
 • Sprawozdania
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE
 • Ogłoszenia o naborze
 • Wyniki konkursów
 • REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
 • Rejestry / Ewidencje / Archiwa
 • PORADNIK INTERESANTA
 • Wykaz pracowników uprawnionych do załatwiania spraw
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • SERWIS
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  GOSPODARKA FINANSOWA   \  INFORMACJE / OGłOSZENIA

    Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych

  KLAUZULA INFORMACYJNA


  Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą w Jedlance 10, 26-660 Jedlińsk

  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - kontakt.iod@gmail.com

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu - na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2018-05-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE


  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance wzywa wszystkich spadkobierców po zmarłym w dniu 10.04.2018 nr. P. Janie Rutka PESEL 42090500011 do odebrania depozytu wartościowego w terminie 3 lat od daty ukazania się w/w ogłoszenia. Niepodjęte depozyty ulegają likwidacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006 Nr 208 poz. 1537 ze zm.).

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2018-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance wzywa wszystkich spadkobierców po zmarłym w dniu 28.01.2018 r. p. Ryszardzie Staniku PESEL 62051916370 do odebrania depozytu wartościowego w terminie 3 lat od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Niepodjęte depozyty ulegają likwidacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj. Ustawy z dnia 18 października 2006 r.o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 Nr 208 poz. 1537 ze zm.).

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2018-04-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance wzywa wszystkich spadkobierców po zmarłym w dn. 07.11.2017 r. p. Ryszardzie Jerzym Sierawskim PESEL 57010613317 do odebrania depozytu wartościowego w terminie 3 lat od daty ukazania się w/w ogłoszenia. Niepodjęte depozyty ulegają likwidacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami  tj. Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208 poz. 1537 ze zm.)

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2017-12-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance wzywa wszystkich spadkobierców po zmarłym w dniu 05.10.2016 r. P. Zenonie Kozaku nr PESEL 42101403973 do odebrania depozytu wartościowego w terminie 3 lat od daty ukazania się w/w ogłoszenia.

  Niepodjęte depozyty ulegają likwidacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208 poz. 1537 ze zm.).

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2016-11-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance wzywa wszystkich spadkobierców po zmarłym w dniu 21.10.2016 r. P. Ludwiku Stanisławie Wójcikiewiczu nr PESEL 56102108935 do odebrania depozytu wartościowego w terminie 3 lat od daty ukazania się w/w ogłoszenia.

  Niepodjęte depozyty ulegają likwidacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006 r. Nr 208 poz. 1537 ze zm.)

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2016-11-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZNIE

  Jedlanka, 2013.04.26

   

  OGŁOSZENIE 

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance informuje, że w chwili obecnej w DPS są dwa wolne miejsca dla osób przewlekle psychicznie chorych.

  W tutejszym Domu do dyspozycji mieszkańców jest budynek mieszkalny dwukondygnacyjny z częściowym poddaszem oraz budynek mieszkalny trzykondygnacyjny z poddaszem mieszkalnym, a w nich : 18 pokoi jednoosobowych, 37 pokoi dwuosobowych oraz 16 pokoi trzyosobowych, kuchnia, jadalnia i kawiarnia. Ponadto mieszkańcy mają do dyspozycji pomieszczenia do fizykoterapii, krioterapii, magnetoterapii, hydroterapii oraz terapii kulinarnej, plastycznej, muzycznej,  rękodzieła, jak również salę biblioteczną i komputerową.

  Chętni mieszkańcy mogą uczestniczyć również w obrzędach religijnych w kaplicy na terenie Domu gdzie sprawowane są msze oraz nabożeństwa.

  Zasady przyjęć oraz odpłatności za pobyt mieszkańców omówione zostały w zakładce Zasady przyjęć.

  Informacje  można uzyskać w DPS pod numerami telefonu 48 321-30-26, 48 321-35-47 lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu – telefon 48 381 50 74.

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2015-05-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZNIE

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance ogłosza anulowanie ogłoszenia nr.157250-2013 zamieszczonego w dniu 19.04.2013 w Biuletynie Zamówień Publicznych na dostawę gazu płynnego propan-buton oraz dzierżawę zbiornika.

  Nowe ogłoszenie zamieszczone w dniu 22.04.2013 jest dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radomiu - http://www.spradom.finn.pl/ i na portalu Zamówień Publicznych pod numerem 158534-2013.

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2015-05-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

  Jedlanka, 2010.11.19

  INFORMACJA 

  O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU  RUCHOMEGO

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance przedstawia w załączniku informację o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.


  Lista załączników
  1. Informacja
    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2015-05-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra