Dom Pomocy Społecznej w Jedlance serwis informacyjny
STRONA GŁÓWNA
 • Dane adresowe
 • Charakterystyka Domu
 • Dni i godziny otwarcia
 • Struktura organizacyjna
 • Regulamin DPS
 • Statut DPS
 • Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
 • Koordynator do spraw dostępności
 • Regulamin ZFŚS
 • PROJEKTY
 • Szansa dla Ciebie - 2022
 • Projekty ze środków województwa mazowieckiego
 • UE projekty onfrastukturalne 2007-2013/2014-2020
 • Projekty ze środków budżetu państwa i państwowe fundusze celowe
 • GOSPODARKA FINANSOWA
 • Mienie jednostki
 • Informacje / Ogłoszenia
 • Sprawozdania
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE
 • Ogłoszenia o naborze
 • Wyniki konkursów
 • REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
 • Rejestry / Ewidencje / Archiwa
 • PORADNIK INTERESANTA
 • Wykaz pracowników uprawnionych do załatwiania spraw
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Plan zamówień na 2024 rok
 • Plan zamówień na 2023 rok
 • Zamówienia zgodne z ustawą na przekierowanie na platformę zakupową
 • Zamówienia do 130000 złotych bez przekierowania
 • Plan zamówień na 2022 rok
 • Zamówienia publiczne do 2022 roku
 • SERWIS
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  ZAMóWIENIA ZGODNE Z USTAWą NA PRZEKIEROWANIE NA PLATFORMę ZAKUPOWą

    Kompleksowa dostawa gazu ziemnego /wraz z usługą dystrybucji/ w okresie 12 miesiące

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ff956550-c033-11ee-9897-f6855eb846c0

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2024-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    „Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na rok 2024” ZADANIE PODZIELONE NA 9 CZĘŚCI

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d42cb559-8de9-11ee-b55a-a22b2d7f700e

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2023-11-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Wykonanie systemu przyzywowo-alarmowego w budynku mieszkalnym nr 1 Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

    Wykonanie systemu przyzywowo-alarmowego w budynku mieszkalnym nr 1 Domu Pomocy Społecznej w Jedlance 

   

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ab345cc4-8ac5-11ee-b55a-a22b2d7f700e

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2023-11-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie systemu przyzywowo-alarmowego w budynku mieszkalnym nr 1 Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d2dc9b81-797d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2023-11-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Dostawa energii elektrycznej do budynków Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-70de4454-15c1-11ee-9aa3-96d3b4440790

   

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2023-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ŻYWNOŚCI NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDLANCE

   

  Zamówienie jest podzieloe na 8 części.

  Dokumenty dotyczące postępowania są dostępne pod n/w linkiem:

  https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db70d9-3542-2317-73d9-58001268047c

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2023-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PRZEKIEROWANIE NA PLATFORMĘ eZAMAWIAJĄCY

  https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db70d9-3542-2317-73d9-58001268047c

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2023-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PRZEKIEROWANIE NA PLATFORMĘ eZAMAWIAJĄCY

  PLATFORMA ZAKUPOWA

  https://dpsjedlanka.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2021-12-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra